slogan

N2 - Ngữ pháp tổng hợp : 5. Các mẫu ngữ pháp といったN, Thể thường/N+といっても, からといって, ....

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập tài khoản để mua khóa học Đăng nhập Đăng ký

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Thời gian
    -
Giảng viên
    Thầy Dũng
Số bài học
    -
Số video
    -
1,790,000 đ
top