slogan

Thông tin khóa học: N2

Giới thiệu giảng viên

Thầy Dũng

Giảng viên
Tốt nghiệp khoa giáo dục trường đại học Nhật Bản.
Trình độ tiếng nhật: N1

Dạy tiếng nhật dễ hiểu nhất
  

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Thời gian
    6 Tháng
Giảng viên
    Thầy Dũng
Số bài học
    -
Số video
    -
1,790,000 đ
top