slogan

Thông tin khóa học: N5

Giới thiệu giảng viên

Thầy Dũng

Giảng viên
Tốt nghiệp khoa giáo dục trường đại học Nhật Bản.
Trình độ tiếng nhật: N1

Dạy tiếng nhật dễ hiểu nhất

Học theo giáo trình minanonihongo


THÔNG TIN KHÓA HỌC

Thời gian
    4 tháng
Giảng viên
    Thầy Dũng
Số bài học
    25 bài bài học
Số video
    140 videos
890,000 đ
top